Mesekönyv amit imádnak a gyerekek

A felcseperedő kölyöknek irdatlan szüksége van arra, hogy mesekönyv segítségével átlássa a klasszikus humán viszonyokat, szimpatizáljon a bajnokokkal

A népmesék a megélhetési nehézségeket mindig tömören és nyilvánvalóan fogalmazzák meg. Így a gyermek a kérdés lényegével kerül szembe, míg a bonyolultabb cselekmény csak összezavarná Őt. A mesekönyv minden állapotot egyszerűsít. Alakjait határozott vonallal alkotja meg, a részletek közül csak a legfontosabbakkal foglalkozik. résztvevőiben csekély az egyéni vonás, inkább típusokat képviselnek. Több modern mesetörténettel ellentétben, a mesekönyv meséiben a rossz éppúgy jelen van, mint az erény. A jó és a rossz többé-kevésbé minden mesében alakot ölt valamelyik szereplőben, és megnyilvánul cselekedeteiben, mint miközben mindkettő jelen van az életben és minden emberben is. Ez a kettősség hordozza azt az erkölcsi problémát, amelynek megoldásáért küzdeni kell. A Meséld mesekönyv honlapján látható több cikk.

Forrás: meseld.hu, 2018-10-08 18:31